Välkommen!

www.stroketeam.se är nationella stroketeamrådets officiella hemsida – sidan kommer finnas kvar framöver oberoende av lokala kongressarrangörer.

 

STROKETEAM 2016 I UMEÅ:

Med stor glädje är vi i Umeå Stroketeam åter arrangörer av den nationella Stroketeamkongressen.

Stroketeamkongressen går av stapeln 12-13 oktober 2016 i Umeås Aula Nordica på Universum som ligger på Umeå universitets campusområde.

Dagen innan, den 11 oktober, är det Riksstrokes årliga användardag med utdelning av Riksstrokepriset. Riksstrokes användardag anordnas även den på Aula Nordica, dagen startar med fika kl 09.30 och har program 10-17. Eftersom Riksstrokes användardag är avgiftsfri innebär det att ni får möjlighet till tre fullspäckade strokedagar med spännande innehåll till priset av två.

För att komma till kongresshemsidan med program, anmälan mm, tryck på bilden nedan

kongress-sida

Anmälningsavgift 2 200 kr gäller vid anmälan före 2016-08-15.

Vi har valt att hålla nere kostnaden för att ge verksamheterna möjlighet att skicka representanter från alla yrkeskategorier i teamet.

Stroketeamkongressen vänder sig till svenska stroketeam, dvs sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer, psykologer, sekreterare och andra som arbetar med personer med stroke såväl på sjukhus, i primärvården som i kommuner. Hela programmet kommer att hållas på svenska med något inslag från annat skandinaviskt land. Vår ambition är att ha speciellt utbildningsfokus inom olika patientnära områden. Vi kommer bland annat att ha interaktiva seminarier/workshops kring tidiga och sena komplikationer, omvårdnad och rehabilitering.

Självklart erbjuds också uppdatering kring det senaste inom akut strokevård och strukturerad sekundärprevention. En uppdatering av Socialstyrelsens pågående arbete med strokeriktlinjerna ges liksom goda lärorika exempel från pågående arbete i SKL:s programråd för stroke med bland annat triangelrevision (kraftfullt systematiskt förbättringsarbete på strokeenheter) och nationella direktiv för policy vad gäller körkort och vapeninnehav efter stroke.

Patient- och närståendeperspektiv genomsyrar innehållet och representanter för patientorganisationer finns självklart med i programmet.

Vi vill också uppmuntra samtliga att skicka in abstract (kort sammanfattning) på forsknings-, utbildnings- och förbättringsarbeten som pågår hos er, anmälan före 2016-08-31. Vi planerar en omfattande posterutställning samt korta muntliga föredrag.

Under Umeå Stroketeamkongress kommer vi också att dela ut Mona Britton-priset.

Information om kongressen kommer att uppdateras löpande på hemsidan.
Varmt välkomna till Umeå i oktober!

Umeå Stroketeamgrupp